V 70 letih delovanja se je na čelu društva zamenjalo kar nekaj predsednikov. Njihova naloga ni umetniško temveč poslovno vodenje orkestra. Skupaj z izvršnim odborom skrbijo za organizacijo nastopov, financiranje, komunikacijo s člani orkestra, iskanje novih godbenikov, promocijo in še marsikaj drugega.

Mladinska godba Litostroj leta 1953
Pihalni orkester Litostroj leta 1992
Orkester leta 1999
Pihalni orkester Litostroj leta 2010