Za zavzeto delo in poseben doprinos v delovanju orkestra jim izrekamo javno zahvalo in jih imenujemo za častne člane Pihalnega orkestra Litostroj.

Ante Burić

Rojen je bil leta 1923 v Splitu. Z igranjem trobente je pričel v znani vojaški glasbeni šoli V Vrščcu pri Beogradu. Najprej je igral v orkestru 1. tankovske divizije v Kranju, nato pa v vojaškem orkestru v Ljubljani. Leta 1948 je vojsko zapustil in se zaposlil v Litostroju, kjer je ostal do upokojitve. Leta 1960 se je pridružil litostrojski godbi in še v istem letu postal njen predsednik. V tem času je organiziral mnoga gostovanja po Sloveniji, takratni Jugoslaviji in Evropi. Kot član Pihalnega orkestra Litostroj je dobil bronasto, srebrno in zlato Gallusovo priznanje. S svojo dobro voljo, entuziazmom in rednim obiskom vaj je bil vzor vsem članom orkestra.

Maksimilijan Kričaj

Rojen je bil 1935 v Slovenj Gradcu, član Pihalnega orkestra Litostroj pa je že od leta 1952. V orkestru je sprva igral klarinet, nadaljeval pa je z B basom. Predsedniško mesto je prevzel leta 1974 ter opravljal to funkcijo z manjšimi prekinitvami skoraj 20 let. Člane orkestra je s svojo dobro voljo in prijaznostjo znal povezati med seboj. Bil je tudi dolgoletni delavec tovarne Litostroj. Kot član Pihalnega orkestra Litostroj je prejel srebrno in zlato Gallusovo priznanje ter bronasto, srebrno in zlato priznanje Litostroja.

Franc Gregorec

Franc Gregorec

Rojen je bil 1932 v Šmarju pri Jelšah. Leta 1954 se je zaposlil v Litostroju in takoj tudi začel igrati v Pihalnem orkestru Litostroj. Kot mlad fant je najprej igral citre, v orkestru pa je začel igrati B bas, igrati nanj pa ga je učil takratni dirigent orkestra Leander Pegan. Dolgo let je opravljal tudi funkcijo blagajnika. Kot član Pihalnega orkestra Litostroj je prejel bronasto, srebrno in zlato priznanje Litostroja ter Gallusovo srebrno značko.

Marjan Stropnik

Po rodu Velenjčan, ki je bil kot pozavnist zaposlen v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija. Vlogo dirigenta je začel zelo zagnano, z veliko dobre volje in k članstvu pridobil veliko mladih glasbenikov. Orkester se je številčno zelo povečal. Začel je poučevati tenor in bariton, ki jih je takrat manjkalo v orkestru. Pod njegovim vodstvom je orkester na tekmovanju v Mengšu dosegel zlato plaketo, ob 40. obletnici pa je orkester izdal kaseto skupaj z Mešanim pevskim zborom Litostroj.

Franc Gornik

Vsestranski akademski glasbenik, profesor, flavtist, ki je najprej služboval v Vojaškem orkestru, nato pa v Godbi milice kot flavtist in pomočnik dirigenta, 1983 pa je bil imenovan za dirigenta Godbe milice in je to delo opravljal do upokojitve. Dolga leta je uspešno vodil tudi Partizanski pevski zbor. Pihalni orkester Litostroj je vodil med leti 1999 in 2006.